„Mi magunk legyünk az a változás, amelyet látni szeretnénk a világban.”
Mahatma Gandhi

Kiválasztási rendszer kidolgozása

 

A jelöltek köréből kiválasztani azokat a személyeket, akik megfelelnek majd a szervezet elvárásainak – nehéz feladat bármely vállalat számára. Még nehezebb a helyzet akkor, ha olyan munkakör betöltése a cél, ahol a munkavállalónak meg kell felelnie egy minimum teljesítménynek, hiszen gyakran nincs még birtokában azoknak a konkrét ismereteknek, amelyek a feladat elvégzéséhez szükségesek. Akkor mi alapján válasszanak a vezetők a jelentkezőkből?

 

A helyes döntés meghozatalában támogatjuk a vállalatokat Kiválasztási rendszerek kidolgozásával. A rendszerek fókuszába a betölteni kívánt pozícióhoz szükséges készségek és képességek kerülnek, emellett figyelembe vesszük a szervezeti kultúra által megkövetelt jellegzetességeket is. A felállított kompetencia szótárhoz igazítva megtervezzük a kiválasztás lépeseit, valamint azt is, hogy milyen eszközökkel/technikákkal lehet mérni az egyes kompetenciákat, ezáltal objektív tényekkel alátámasztani a döntéseket. A folyamat során vállaljuk a teljes infrastruktúra és eszköztár kidolgozását, illetve a kiválasztáshoz szükséges feltételrendszer megteremtését.


A rendszer kialakítását követően igény szerint működtetjük a folyamatot, vagy átadjuk a teljes ismeretanyagot a vállalat kijelölt munkatársinak, biztosítva a know-how adekvát használatát.