„Semmi nem változtatja meg jobban az életünket, mint az önmagunknak feltett kérdések.”
Greg Leroy

Kompetencia-felmérés (AC/DC)

 

A munkavállalók készségeinek, képességeinek, tulajdonságainak felmérése különböző okokból szükségesek, és többféle megközelítésből lehetségesek.
Legelterjedtebb, hogy a kiválasztás során vizsgáljuk meg a leendő kolléga erősségeit és fejlesztendő területeit, hiszen az alkalmas munkaerő megtalálásának hozadékai jól ismertek: gyorsabban tanulnak be, kevesebbet hibáznak, ebből fakadóan szívesebben is végezik napi feladataikat, ami az általános elégedettség növekedéséhez vezet, melynek következménye a fluktuáció csökkenése is lehet.

 

Számtalan más helyzetben is felmerülhet az igény arra, hogy a munkatársakat valamilyen szempontrendszer mentén jobban megismerjük, vagy konkrét kérdésfelvetéseken keresztül kaphassunk választ a bennük rejlő potenciálokról. Akár egy fejlesztési időszak, átszervezés, karriertervezés, vagy új vezető érkezése/beillesztése is gördülékenyebben lebonyolítható, ha előtte megtámogatják azt egy kompetenciákra fókuszáló átvilágítással.

 

Erre az általunk leggyakrabban használt eszköz kiválasztásnál az Értékelő Központ (AC), míg fejlesztések esetében a Fejlesztő Központ (DC), amelyek komplex, több megfigyelési szempontot figyelembe vevő eljárások, és számszerűsíthető, objektíven összehasonlítható eredményt garantálnak. A mennyiségi mutatókon túl a minőségi jellemzőket is feltérképezhetjük, és elsősorban viselkedéses jegyek alapján tudjuk előre jelezni a későbbi teljesítményt. A kapott adatok alapján és a szervezet által támasztott elvárások figyelembevételével célirányosan tudjuk tervezni a tréningeket, és azok hatékonyságvizsgálata is lehetővé válik. Megalapozottabban és körültekintőbben lehet coaching alkalmakat, előléptetést, áthelyezést, munkafolyamat vagy feladat átstrukturálást végrehajtani, ha az érintett résztvevőkről mélyebb ismeretünk van.
A szituatív módszerek kiegészítésére személyiség, készség és képesség teszteket alkalmazunk, melyek a pillanatnyi teljesítményen túlmutatva általános, stabil vonásokról informálnak.